123 Street, NYC, US 0123456789 info@example.com

BLOG BY BRANDEX

WONGPANIT LAMLUKKA PART.LTD.

ทำลายพลาสติกมีประโยชน์อย่างไร | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา

บริการทำลายพลาสติก         พลาสติก ในปัจจุบันถือว่าเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของต่าง ๆ หรือบริการสั่งอาหาร ทำให้มีพลาสติกเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดขยะพลาสติกมากขึ้นโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกอาทิเช่น ขวดน้ำ ขวดเครื่องดื่มต่าง ๆ ที่มีการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การทำลายพลาสติกจึงมีความสำคัญอย่างซึ่งวิธีการกำจัดพลาสติกนั้นมีอยู่หลากหลายวิธีที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเมาะสม วิธีกำจัดพลาสติก 1. ใช้ปฏิกิริยาชีวเคมี 2. ใช้สมบัติการละลายในน้ำ 3. ใช้แสงแดด 4. ใช้ความร้อน             ทั้งนี้การกำจัดพลาสติกมีประโยชน์อย่างมากนอกจะไม่ให้เกิดขยะที่สะสมแล้วยังสามาช่วยลดปริมาณขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลงรวมไปถึงการส่งผลเสียต่อระบบนิเวศอีกด้วย ดังนั้นการมีบริการทำลายพลาสติกจึงเป็นหนึ่งทางออกที่ดีเป็นอย่างมากสำหรับบุคคลที่ไม่สะดวกในการกำจัดพลาสติกด้วยตนเองนั้นเอง           ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์… Continue Reading…

WONGPANIT LAMLUKKA PART.LTD.

ทำไมจึงต้องทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา

บริการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์             อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วก็จะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นของเสียที่ประกอบด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งที่เรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว หมดสภาพ และเนื่องจากชิ้นส่วนหลายชิ้นในอุปกรณ์เหล่านั้นถือว่าเป็นพิษ และไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ ขยะเหล่านี้มีปัญหาในเรื่องของมลพิษ โดยเฉพาะสารเคมีที่มีอยู่ในชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งไม่สามารถกำจัดได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนัก สารพิษ ไอพิษ หรือสิ่งตกค้างอื่นๆ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคน อีกทั้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการรีไซเคิล และการกำจัดอีกด้วย                ทั้งนี้การทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องอาศัยทีมงานและวิธีการที่จะทำลายอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจมีข้อมูลความลับขององค์กรที่สำคัญที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ ซึ่งหากข้อมูลความลับหลุดรั่วอาจส่งผลกระทบถึงธุรกิจ และหน้าที่การงานได้… Continue Reading…

WONGPANIT LAMLUKKA PART.LTD.

ทำไมจึงต้องทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา

บริการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์             อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วก็จะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นของเสียที่ประกอบด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งที่เรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว หมดสภาพ และเนื่องจากชิ้นส่วนหลายชิ้นในอุปกรณ์เหล่านั้นถือว่าเป็นพิษ และไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ ขยะเหล่านี้มีปัญหาในเรื่องของมลพิษ โดยเฉพาะสารเคมีที่มีอยู่ในชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งไม่สามารถกำจัดได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนัก สารพิษ ไอพิษ หรือสิ่งตกค้างอื่นๆ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคน อีกทั้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการรีไซเคิล และการกำจัดอีกด้วย                ทั้งนี้การทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องอาศัยทีมงานและวิธีการที่จะทำลายอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจมีข้อมูลความลับขององค์กรที่สำคัญที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ ซึ่งหากข้อมูลความลับหลุดรั่วอาจส่งผลกระทบถึงธุรกิจ และหน้าที่การงานได้… Continue Reading…

WONGPANIT LAMLUKKA PART.LTD.

มาทำความรู้จักกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา

ห้างหุ้นส่วน วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา     ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์พาณิชย์ ลำลูกกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทรับทำลายเอกสาร กำจัดอุปกรณ์ สิ่งของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ยานยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม มีการบริหารงานและดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีคุณภาพ วงษ์พาณิชย์มีการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ ด้วยเครื่องมือทำลายที่ทันสมัย และความรับผิดชอบที่ปลอดภัย ใช้ประโยชน์ในการบดทำลายเอกสารความลับ เช่น statement ธนาคาร เอกสารทางบัญชี คำสั่งพิพากษาศาล สำนวนสอบชั้นอัยการ เอกสารจากสถานทูต เอกสารความลับจากหน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยงานทหาร กระทรวง กรม ข้อสอบมหาวิทยาลัย และเอกสารจากภาคเอกชน – บริการการทำลายเอกสารที่เป็นความลับ  ด้วยเครื่องมือทำลายที่ทันสมัย และความรับผิดชอบที่ปลอดภัย ใช้ประโยชน์ในการบดทำลายเอกสารความลับ… Continue Reading…

Categories

Tags

งานหุ้มฉนวนกันความร้อน จำหน่ายคอมเพรสเซอร์ จำหน่ายปั๊มน้ำ จำหน่ายสายรัดแพ็คกิ้ง จำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุก ถุงลมกันกระแทก ทรัค แอนด์ บาลานซ์ สเกลส์ บจก. บับเบิ้ลกันกระแทก ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ผลิตเครื่องจักรอาหาร พลาสติกกันกระแทก ฟิล์มยืด ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า ระบบลำเลียงอุตสาหกรรมอาหาร รับซ่อมปั๊มน้ำ รับซ่อมเครื่องชั่งรถบรรทุก ศูนย์รวมเครื่องชั่งน้ำหนัก สายรัดพลาสติก สายรัดพลาสติก PET สายรัดพลาสติก PP สายรัดเหล็กพืด สายรัดแพ็คกิ้ง สายรัดโพลีเอสเตอร์ อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับงานแพ็คกิ้ง อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น เครื่องกลึง CNC เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งอุตสาหกรรม เครื่องบรรจุของเหลว เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุแนวตั้ง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น โตไกล บจก.