123 Street, NYC, US 0123456789 info@example.com

BLOG BY BRANDEX

ULTIMATE COMMERCIAL CO.LTD.

ทำความรู้จักกับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Induction Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้า ประเภทเหนี่ยวนำ หรือมอเตอร์อินดักชั่น (Induction Motor) เป็นประเภทของมอเตอร์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องด้วยเหตุผลหลัก ๆ คือ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำนั้นเป็นมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าแบบสลับ ซึ่งมีความสะดวกต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทยมากกว่า และยังใช้งานได้ง่าย เสียค่าบำรุงน้อยกว่าอีกด้วย หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ ภายในมอเตอร์จะมีส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่ 4 อย่าง คือสเตเตอร์ (Stator) โรเตอร์ (Rotor) ลูกปืน (Bearing) และตัวสับเปลี่ยน (Commutator) โดยหลักการทำงานของมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำคือ จะมีการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดภายในสเตเตอร์ เมื่อขดลวดภายในได้รับพลังงานไฟฟ้าก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมา ซึ่งสนามแม่เหล็กนี้ก็จะเคลื่อนที่แบบหมุนวนรอบ ๆ สเตเตอร์เพราะการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าที่ส่งเข้าไปในแต่ละเฟส การเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนี้ก็จะไปตัดกับขดลวดตรงส่วนโรเตอร์หรือตัวหมุน ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าขึ้น ทำให้เกิดพลังงานกลขึ้นมาและสามารถนำไปใช้งานได้ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำมีกี่ประเภท? มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำสามารถแบ่งได้ตามระบบไฟฟ้าที่ป้อนให้กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ แบบหนึ่งเฟส… Continue Reading…

ULTIMATE COMMERCIAL CO.LTD.

รู้หรือไม่ แผ่นป้ายมอเตอร์ CMG อ่านค่าอย่างไร

              มอเตอร์ไฟฟ้าที่เราเห็นกันได้ทั่วไป จะมีแผ่นป้ายมอเตอร์ติดอยู่ หรือที่รู้จักกันว่า เนมเพลท (name plate) ซึ่งแผ่นป้ายนี้จะถูกนำมาติดตั้งกับตัวมอเตอร์ ซึ่งในป้ายจะบ่งบอกข้อมูลเบื้องต้นของตัวมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมอเตอร์ไฟฟ้าจะมี 2 มาตรฐานด้วยกัน ได้แก่ มาตรฐาน IEC และ มาตรฐาน NEMA แต่ในประเทศไทยจะคุ้นเคยกับมาตรฐาน IEC มากกว่า ขอบคุณรูปภาพ : https://www.ultimatecommercial.co.th ข้อมูลบนป้ายเนมเพลท บ่งบอกถึงอะไร จากรูปจะเห็นได้ว่า มีข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนป้ายเนมเพลท ซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณลักษณะทั้งหมดของมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ยี่ห้อและสถานที่ผลิตมอเตอร์ เช่น CMG AUSTRALIA 2.… Continue Reading…

มอเตอร์กันระเบิด

ULTIMATE COMMERCIAL CO.LTD.

มอเตอร์กันระเบิดมอเตอร์สำหรับใช้งานในพื้นที่เสี่ยง | อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

ทำงานให้ปลอดภัยขึ้นด้วยการติดตั้งมอเตอร์กันระเบิดในพื้นที่เสี่ยง  พื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่อันตราย (hazardous location) เป็นพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย การระเบิดเนื่องจากก๊าซหรือไอระเหยไวไฟ ของเหลวที่ติดไฟง่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าระเบิดหรือการลัดวงจรจนทำให้เกิดไฟไหม้ได้  สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง ควรทำการติดตั้งมอเตอร์กันระเบิดสำหรับพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้การทำงานของระบบในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและช่วยในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานได้  มอเตอร์กันระเบิด ถูกพัฒนามาจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน มีการป้องกันในระดับที่สูงกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป […] อ่านเพิ่มเติม    สนใจติดต่อ บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด http://www.มอเตอร์ไฟฟ้า.com ultimate.brandexdirectory.com www.uccmotor.com ____________________________________________________ สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace www.brandexdirectory.com เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย www.pagesthai.com เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ www.Brand.co.th เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ www.eeczone.com… Continue Reading…

มอเตอร์กันระเบิด

ULTIMATE COMMERCIAL CO.LTD.

มอเตอร์กันระเบิดมอเตอร์สำหรับใช้งานในพื้นที่เสี่ยง | อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

ทำงานให้ปลอดภัยขึ้นด้วยการติดตั้งมอเตอร์กันระเบิดในพื้นที่เสี่ยง  พื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่อันตราย (hazardous location) เป็นพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย การระเบิดเนื่องจากก๊าซหรือไอระเหยไวไฟ ของเหลวที่ติดไฟง่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดไฟไหม้ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าระเบิดหรือการลัดวงจรจนทำให้เกิดไฟไหม้ได้  สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง ควรทำการติดตั้งมอเตอร์กันระเบิดสำหรับพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้การทำงานของระบบในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและช่วยในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานได้  มอเตอร์กันระเบิด ถูกพัฒนามาจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน มีการป้องกันในระดับที่สูงกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไป […] อ่านเพิ่มเติม    สนใจติดต่อ บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด http://www.มอเตอร์ไฟฟ้า.com ultimate.brandexdirectory.com www.uccmotor.com ____________________________________________________ สนใจชมข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Marketplace www.brandexdirectory.com เว็บไซต์รวมสินค้าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย www.pagesthai.com เว็บไซต์รวมรายชื่อโรงงานผลิต ซับคอนแทรค และบริการ www.Brand.co.th เว็บรวมสินค้าแบรนด์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ www.eeczone.com… Continue Reading…

มอเตอร์ไฟฟ้า

ULTIMATE COMMERCIAL CO.LTD.

เคล็ดลับการตรวจสอบมอเตอร์จากผู้เชี่ยวชาญ | อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

  มอเตอร์ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานอยู่ทุกวัน การบำรุงรักษา การสังเกตอาการในการทำงาน รวมถึงการตรวจสอบมอเตอร์เพื่อคงรักษาประสิทธิภาพการทำงาน หรือทำการซ่อมบำรุงเมื่อพบความผิดปกติ เป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมที่ใช้มอเตอร์ในการทำงานต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะให้การผลิตดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น  ตรวจสอบมอเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัยในการทำงาน  1. การทำงานของแบริ่งหรือตลับลูกปืน เนื่องจากมอเตอร์มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ตลับแบริ่งที่ทำหน้าที่ช่วยในการขับเคลื่อนจึงทำงานหนักตามมอเตอร์ไปด้วย การตรวจสอบง่ายๆ คือการฟังเสียง เมื่อเกิดเสียงที่ผิดปกติไปจากเดิม ควรทำการหาสาเหตุที่มาของเสียงหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งสังเกตอาการสั่นสะเทือนในการทำงานของมอเตอร์ หรืออุณหภูมิของแบริ่งว่ามีค่าอุณหภูมิผิดปกติหรือไม่ เมื่อมีการต่างๆ เหล่านี้ควรทำการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาสาเหตุและทำการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 2. ตรวจสอบช่องว่างของอากาศ ระยะระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์ทั้งด้านบนและด้านล่างสามารถทำให้เราทราบได้ว่าชุดแบริ่งมีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่ โดยการใช้แผ่นวัดช่องว่างในการวัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3. ความตึงของสายพาน ความตึงของสายพานสามารถบอกประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ได้ โดนสามารถตรวจสอบโดยการวัดความตึงของสายพาน […] Continue Reading   สนใจติดต่อ บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล… Continue Reading…

จำหน่ายมอเตอร์

ULTIMATE COMMERCIAL CO.LTD.

ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน | อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงตัวช่วยในการประหยัดต้นทุน การประหยัดต้นทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจ ในอุตสาหกรรมก็เช่นกันแต่การประหยัดต้นทุนของอุตสาหกรรมจะแตกต่างจากภาคธุรกิจ เนื่องด้วยต้องเน้นที่คุณภาพและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้มาด้วย มอเตอร์อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล เพื่อส่งต่อให้กับเครื่องจักร เครื่องยนต์เพื่อใช้ในการทำงานต่อไป การเลือกมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นทางเลือกที่ดีในระยะยาวอย่างยิ่ง เพราะมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งภาพรวมของต้นทุนมีราคาที่ต่ำกว่าการใช้มอเตอร์แบบมาตรฐานนั่นเอง  มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เหตุผลของหลากหลายอุตสาหกรรมเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในการทำงาน 1. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การทำงานได้อย่างเต็มกำลังมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 2. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มีภาพรวมกำลังไฟฟ้าที่ต่ำกว่ามอเตอร์แบบมาตรฐาน […] Continue Reading   สนใจติดต่อ บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด ที่อยู่ : 1405 ชั้น 3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : +668 8003 5563… Continue Reading…

จำหน่ายมอเตอร์

ULTIMATE COMMERCIAL CO.LTD.

สาระน่ารู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า | อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

มอเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม           มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล มอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ทำงานด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและขดลวด เพื่อสร้างพลังงาน มอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละรูปแบบเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ขนาด การระบายความร้อน หรือลักษณะกลไกอื่นๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้า ควรเลือกใช้ลักษณะการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร เรือ การบีบอัดท่อ ปั๊ม เป็นต้น    มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ทำไมในอุตสาหกรรมจึงเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง           เนื่องจากกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถสร้างกำลังได้มากต่อการใช้งานหลายพัน หรือหลายหมื่นกิโลวัตต์ ทำให้มีผลต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงต่อกัน รวมถึงด้านเทคนิคที่ดีกว่าของมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงกับมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมีการลงทุนโดยรวมน้อยกว่ามอเตอร์แบบมาตรฐานเนื่องด้วยกำลังไฟฟ้า ชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายโดยรวมเมื่อคำนวณออกมาแล้วมีต้นทุนที่น้อยกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบธรรมดา […] Continue Reading   สนใจติดต่อ บริษัท… Continue Reading…

จำหน่ายมอเตอร์

ULTIMATE COMMERCIAL CO.LTD.

สาระน่ารู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า | อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

มอเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม           มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล มอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ทำงานด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและขดลวด เพื่อสร้างพลังงาน มอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละรูปแบบเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ขนาด การระบายความร้อน หรือลักษณะกลไกอื่นๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้า ควรเลือกใช้ลักษณะการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร เรือ การบีบอัดท่อ ปั๊ม เป็นต้น    มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ทำไมในอุตสาหกรรมจึงเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง           เนื่องจากกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถสร้างกำลังได้มากต่อการใช้งานหลายพัน หรือหลายหมื่นกิโลวัตต์ ทำให้มีผลต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงต่อกัน รวมถึงด้านเทคนิคที่ดีกว่าของมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงกับมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน […] Continue Reading   สนใจติดต่อ บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด… Continue Reading…

Categories

Tags

งานหุ้มฉนวนกันความร้อน จำหน่ายคอมเพรสเซอร์ จำหน่ายปั๊มน้ำ จำหน่ายสายรัดแพ็คกิ้ง จำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุก ถุงลมกันกระแทก ทรัค แอนด์ บาลานซ์ สเกลส์ บจก. บับเบิ้ลกันกระแทก ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ผลิตเครื่องจักรอาหาร พลาสติกกันกระแทก ฟิล์มยืด ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า ระบบลำเลียงอุตสาหกรรมอาหาร รับซ่อมปั๊มน้ำ รับซ่อมเครื่องชั่งรถบรรทุก ศูนย์รวมเครื่องชั่งน้ำหนัก สายรัดพลาสติก สายรัดพลาสติก PET สายรัดพลาสติก PP สายรัดเหล็กพืด สายรัดแพ็คกิ้ง สายรัดโพลีเอสเตอร์ อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับงานแพ็คกิ้ง อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น เครื่องกลึง CNC เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งอุตสาหกรรม เครื่องบรรจุของเหลว เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุแนวตั้ง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น โตไกล บจก.