123 Street, NYC, US 0123456789 info@example.com

BLOG BY BRANDEX

TAOMUNGKORN (THAILAND) CO.LTD.

ทำไมต้องถวาย เทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา | บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด

ทำไมต้องถวาย ‘เทียนพรรษา‘ ในวันเข้าพรรษา         วันเข้าพรรษา อย่างที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์พระสงค์จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน เนื่องจากการเดินทางในฤดูฝนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไร่นาของชาวบ้านและในสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในช่วงเข้าพรรษานั้น ชาวบ้านจึงมีการหล่อเทียนถวายแก่พระสงฆ์ หรือมีชื่อเรียกว่า เทียนพรรษา เพื่อในการใช้ประโยชน์ช่วงเข้าพรรษาเพื่อจุดให้แสงสว่าง         ในปัจจุบัน เทียนพรรษา เลยเป็นที่นิยมของชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเกิดปัญญา สว่างไสวรุ่งเรือง เจริญไปด้วยมิตรบริวาร ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ คำถวายเทียนพรรษา นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ… Continue Reading…

TAOMUNGKORN (THAILAND) CO.LTD.

เทียนพรรษาคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรในวันเข้าพรรษา | บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด

ความสำคัญของเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา           หากพูดถึงวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝนเนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือนจึงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็น” ประเพณีแห่เทียนพรรษา ”  ในปัจจุบันวันเข้าพรรษาจึงมีประเพณีการถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะทำการหล่อเทียนพรรษา หรือ มีการนำเทียนไปถวายพระภิกษุสงฆ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่อยากทำบุญ จึงมี เทียนพรรษา ในรูปแบบสำเร็จรูปเพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้น เทียนพรรษา คือ เทียนขนาดใหญ่และยาวเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่น สำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วัน เข้าพรรษา จนถึงวัน ออกพรรษา นอกจากเทียนพรรษาแล้ว บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีการจำหน่ายชุดสังฆทาน ธูปหอม… Continue Reading…

Categories

Tags

HPS Pigging System Plate Heat Exchanger Sintered Wired Mesh กล่องบรรจุภัณฑ์ จำหน่ายปั๊มน้ำ จำหน่ายสายรัดแพ็คกิ้ง จำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุก ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ตู้ไฟฟ้า MDB ถังควบคุมแรงดันน้ำ ถุงลมกันกระแทก ทรัค แอนด์ บาลานซ์ สเกลส์ บจก. บับเบิ้ลกันกระแทก ปั๊มน้ำ calpeda ปั๊มน้ำ ebara ปั๊มน้ำ lowara ปั๊มน้ำ Stac ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ปั๊มน้ำดับเพลิง ปั๊มน้ำโลวาร่า พลาสติกกันกระแทก ฟิล์มยืด ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า รับซ่อมเครื่องชั่งรถบรรทุก ศูนย์รวมเครื่องชั่งน้ำหนัก สายรัดพลาสติก สายรัดพลาสติก PET สายรัดพลาสติก PP สายรัดเหล็กพืด สายรัดแพ็คกิ้ง สายรัดโพลีเอสเตอร์ อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับงานแพ็คกิ้ง เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งอุตสาหกรรม เครื่องบรรจุของเหลว โตไกล บจก. ไทยเวสเทค บจก.