123 Street, NYC, US 0123456789 info@example.com

BLOG BY BRANDEX

T.L.D. CHEMICAL CO. LTD.

หน้าที่ของน้ำมันหล่อลื่น โดย ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ บจก.

หน้าที่ของน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่ ดังนี้        1. ช่วยหล่อลื่น ฟิล์มหรือเยื่อบาง ๆ ของน้ำมันหล่อลื่นจะทำหน้าที่เคลือบผิวโลหะหรือชิ้นงานที่มีการเคลื่อนที่ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีกันโดยตรงหรือเพื่อเป็นการลดการสึกกร่อนของชิ้นงาน น้ำมันหล่อที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติในการคงความหนาของเยื่อน้ำมันและฟิล์มน้ำมันให้เกือบคงที่ตลอดเวลาแม้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป คือจะต้องไม่บางเกินไปเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และไม่หนาเกินไปเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลง ซึ่งคุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ เราเรียกว่าดัชนีความข้นใส ดังได้กล่าวมาแล้ว        2. ช่วยระบายความร้อน คุณสมบัติข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญข้อหนึ่งของน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ซึ่งจะต้องลดอุณหภูมิหรือระบายความร้อนจากการเผาไหม้ เชื้อเพลิงในกระบอกสูบ และระบายความร้อนอันเกิดจากการเสียดสีของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในเครื่องยนต์ เช่น ระบบเกียร์ หรือเฟืองท้าย เป็นต้น        3. ช่วยรักษาความสะอาด ขณะที่ทำหน้าที่หล่อลื่นก็จะต้องเป็นตัวทำความสะอาดชิ้นงานนั้นไปด้วย… Continue Reading…

Categories

Tags

Plate Heat Exchanger จำหน่ายปั๊มน้ำ จำหน่ายสายรัดแพ็คกิ้ง จำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุก ติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ถังควบคุมแรงดันน้ำ ถุงลมกันกระแทก ทรัค แอนด์ บาลานซ์ สเกลส์ บจก. บับเบิ้ลกันกระแทก ปั๊มน้ำ calpeda ปั๊มน้ำ ebara ปั๊มน้ำ lowara ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ปั๊มน้ำดับเพลิง พลาสติกกันกระแทก ฟิล์มยืด ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า รับซ่อมเครื่องชั่งรถบรรทุก ศูนย์รวมเครื่องชั่งน้ำหนัก สายรัดพลาสติก สายรัดพลาสติก PET สายรัดพลาสติก PP สายรัดเหล็กพืด สายรัดแพ็คกิ้ง สายรัดโพลีเอสเตอร์ อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับงานแพ็คกิ้ง เครื่องกลึง CNC เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งอุตสาหกรรม เครื่องบรรจุของเหลว เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น โตไกล บจก. ไทยเวสเทค บจก.