123 Street, NYC, US 0123456789 info@example.com

BLOG BY BRANDEX
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

SIAM S & NE ENGINEERING CO.LTD.

3 ข้อสำคัญในการก่อสร้างโรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้ | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

รับเหมาก่อสร้างโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ  การก่อสร้างโรงงาน สามารถทำได้โดยหลักวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญ และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานมีความแตกต่างจากอาคารหรือบ้านเรือน เนื่องจากโรงงานต้องมีระบบที่ซับซ้อนมากว่าอาคารหรือบ้านเรือนนั่นเอง ดังนั้นแล้วการก่อสร้างจึงต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงงานโดยเฉพาะ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ  รับเหมาก่อสร้างโรงงาน 3 องค์ประกอบที่ผู้ประกอบการควรรู้ในการก่อสร้างโรงงาน 1. ออกแบบให้ตรงกับความต้องการและการใช้งาน สำหรับการรับเหมาก่อสร้างโรงงานมีความคล้ายกับการสร้างบ้านเรือนในเรื่องของการออกแบบเพื่อให้ตรงกับการใช้งานมากที่สุด เช่น โรงงานด้านเคมีภัณฑ์ก็ต้องการในเรื่องของการป้องกันสารเคมีในการทำงาน การระบายอากาศที่ได้ประสิทธิภาพ โรงงานการผลิตอาหารก็ต้องการความสะอาดอย่างเฉพาะทางในการเก็บรักษาอาหารเพื่อให้อาหารคงความสดใหม่ โรงงานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องการการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบเครื่องจักชนิดต่างๆ รวมถึงด้านระบบไฟที่มีความปลอดภัย แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ดังนั้นแล้วการก่อสร้างโรงงานจึงต้องคำนึงถึงการใช้งาน เพื่อให้การออกแบบช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับอาคารและสถานที่อย่างดีที่สุด  2. งบประมาณในค่าใช้จ่ายด้านการรับเหมาก่อสร้างโรงงาน ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงงบประมาณในการก่อสร้างด้วยเช่นกัน เพราะด้วยงบประมาณที่แตกต่างกันก็ทำให้การก่อสร้างแตกต่างกันไปด้วย […] Continue Reading   สนใจติดต่อ บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด www.รับเหมางานระบบโรงงาน.com siamsandne.brandexdirectory.com

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

SIAM S & NE ENGINEERING CO.LTD.

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศในโรงงานดีอย่างไร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ข้อดีของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ               ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หรือ Air Conditioning System คือระบบที่ทำหน้าที่ปรับสภาพอากาศให้เหมาะกับสภาวะนั้นๆ  เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกโรงงานต้องมี เพื่อระบายอากาศและบำบัดอากาศภายในโรงงานไม่ให้มีสารพิษหรือสิ่งเจือปนในอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ระบบระบายอากาศไม่เพียงแค่ใช้กับที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโรงงาน อาคาร โกดังสินค้า คลังสินค้า ซึ่งคุณสมบัติอื่นๆ ของระบบปรับอากาศมีดังนี้   ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   คุณสมบัติอันหลากหลายของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทำให้อากาศดีขึ้น ระบบปรับอากาศช่วยในการกำจัดมลภาวะ สิ่งแปลกปลอมภายในอากาศได้ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคหอบหืด ทั้งนี้ต้องหมั่นทำความสะอาดตัวกรองอากาศอย่างเป็นประจำด้วยเช่นกัน      ทำให้แมลงหรือฝุ่นละอองน้อยลง ด้วยประสิทธิภาพของตัวกรองอากาศที่สามารถดักเศษฝุ่นละออง สิ่งแปลกปลอมภายในอาคารสถานที่ได้ ช่วยทำให้สถานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ จึงต้องมีการปิดประตู-หน้าต่างในสถานที่นั้นๆ ส่งผลให้มีความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัย ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  ด้วยสภาพอากาศของเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อน… Continue Reading…

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

SIAM S & NE ENGINEERING CO.LTD.

วิธีการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ข้อควรพิจารณาในการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร         ขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร มีกระบวนการทำงานที่แตกต่างจากขนย้ายบ้าน หรืออาคารสำนักงาน เพราะต้องมีอุปกรณ์ วัสดุ ของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน หากไม่รอบคอบหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้าย เครื่องจักรอาจทำงานผิดปกติและอาจเกิดความเสียหายได้ การออกแบบ วางแผนในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปยังสถานที่อื่น ควรทำอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน เพื่อให้การใช้งานเครื่องจักรได้มีประสิทธิภาพ และให้เครื่องจักรยังคงใช้งานได้คงเดิม งานขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาในการขนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรมีดังนี้ การจัดเตรียมพื้นที่ พื้นที่ในการวางเครื่องจักรควรมีความสว่างและอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอ      การวางเครื่องจักร ควรเว้นมีพื้นที่รอบๆสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และเพื่อให้คนงานสามารถเข้าทำงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย การควบคุมเครื่องจักร ปุ่มในการควบคุมเครื่องจักรต้องอยู่ในที่ปลอดภัย ควรติดตั้งในที่ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน  ระบบไฟฟ้า ในงานย้ายและติดตั้งเครื่องจักร ควรคำนึงถึงระบบไฟฟ้า ว่ามีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่ และใช้กำลังไฟเท่าไหร่     การติดตั้งเครื่องจักร ควรคำนึงถึงระบบการสื่อสารของเครื่องจักรและการแสดงผล เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต การติดตั้งโปรแกรมแสดงผล เป็นต้น… Continue Reading…

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

SIAM S & NE ENGINEERING CO.LTD.

การติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ปัจจัยพื้นฐานในการวางระบบไฟฟ้าโรงงาน                 โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าปกติ ดังนั้นแล้วการจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยพละกำลังสูง จึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการวางระบบไฟฟ้า และให้ไฟฟ้ามีกำลังเพียงพอในการใช้งาน จึงควรใส่ใจในการออกแบบระบบไฟฟ้า เพื่อการใช้ไฟฟ้าได้อย่างสะดวก ราบรื่น และปลอดภัย แล้วปัจจัยใดบ้างที่เราต้องคำนึงถึงในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เราขอสรุปออกมาสั้นๆได้ดังนี้    ระบบไฟฟ้าโรงงาน     ความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่สำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์ในการวางระบบโดยวิศวกรรมเฉพาะทาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าโรงงาน อาคาร จะมีความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลได้ในอนาคต    ความน่าเชื่อถือ การติดตั้งหรือการดำเนินงานด้านระบบไฟฟ้า ควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีความชำนาญ หรือบริษัทรับวางระบบที่น่าเชื่อถือ ในการออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงานต้องคำนึงถึงการใช้งาน และมีกระบวนการทำงานที่รอบคอบ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด  ง่ายต่อการใช้งาน เพราะสถานที่แต่ละแห่ง ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม… Continue Reading…

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

SIAM S & NE ENGINEERING CO.LTD.

งานระบบสุขาภิบาลสำคัญอย่างไร | สยาม เอส แอนด์ เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ระบบสุขาภิบาลคืออะไร          ระบบสุขาภิบาล เป็นการดำเนินที่เกี่ยวข้องกับการเดินท่อในการจัดการระบบระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการฝังปลอกร้อยท่อ ในพื้น-คาน การทำช่องเปิดในผนัง หรือการเดินท่อผ่านช่องท่อ เพื่อให้ระบบการไหลของน้ำในอาคาร-โรงงานเป็นไปได้อย่างสะดวก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อาศัย หรือโครงสร้างของโรงงาน ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม    ติดตั้งระบบสุขาภิบาล                     ระบบสุขาภิบาลสามารถแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ ระบบน้ำดี (Cold water pipe system)  คือการวางระบบท่อในเพื่อการใช้น้ำดียังจุดต่างๆ ตามระบบของอาคาร      ระบบระบายน้ำเสีย (Soil pipe system) คือการวางระบบน้ำภายในห้องน้ำ หลังจากการใช้งานแล้ว ทั้งจากโถส้วม… Continue Reading…

Categories

Tags

งานหุ้มฉนวนกันความร้อน จำหน่ายคอมเพรสเซอร์ จำหน่ายปั๊มน้ำ จำหน่ายสายรัดแพ็คกิ้ง จำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุก ถุงลมกันกระแทก ทรัค แอนด์ บาลานซ์ สเกลส์ บจก. บับเบิ้ลกันกระแทก ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ผลิตเครื่องจักรอาหาร พลาสติกกันกระแทก ฟิล์มยืด ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า ระบบลำเลียงอุตสาหกรรมอาหาร รับซ่อมปั๊มน้ำ รับซ่อมเครื่องชั่งรถบรรทุก ศูนย์รวมเครื่องชั่งน้ำหนัก สายรัดพลาสติก สายรัดพลาสติก PET สายรัดพลาสติก PP สายรัดเหล็กพืด สายรัดแพ็คกิ้ง สายรัดโพลีเอสเตอร์ อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับงานแพ็คกิ้ง อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น เครื่องกลึง CNC เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งอุตสาหกรรม เครื่องบรรจุของเหลว เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุแนวตั้ง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น โตไกล บจก.