123 Street, NYC, US 0123456789 info@example.com

BLOG BY BRANDEX

ULTIMATE COMMERCIAL CO.LTD.

ทำความรู้จักกับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Induction Motor)

มอเตอร์ไฟฟ้า ประเภทเหนี่ยวนำ หรือมอเตอร์อินดักชั่น (Induction Motor) เป็นประเภทของมอเตอร์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องด้วยเหตุผลหลัก ๆ คือ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำนั้นเป็นมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าแบบสลับ ซึ่งมีความสะดวกต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทยมากกว่า และยังใช้งานได้ง่าย เสียค่าบำรุงน้อยกว่าอีกด้วย

หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ

มอเตอร์ไฟฟ้า

ภายในมอเตอร์จะมีส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่ 4 อย่าง คือสเตเตอร์ (Stator) โรเตอร์ (Rotor) ลูกปืน (Bearing) และตัวสับเปลี่ยน (Commutator) โดยหลักการทำงานของมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำคือ จะมีการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดภายในสเตเตอร์ เมื่อขดลวดภายในได้รับพลังงานไฟฟ้าก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมา ซึ่งสนามแม่เหล็กนี้ก็จะเคลื่อนที่แบบหมุนวนรอบ ๆ สเตเตอร์เพราะการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าที่ส่งเข้าไปในแต่ละเฟส การเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนี้ก็จะไปตัดกับขดลวดตรงส่วนโรเตอร์หรือตัวหมุน ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าขึ้น ทำให้เกิดพลังงานกลขึ้นมาและสามารถนำไปใช้งานได้

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำมีกี่ประเภท?

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำสามารถแบ่งได้ตามระบบไฟฟ้าที่ป้อนให้กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ แบบหนึ่งเฟส (Single Phase Motor) และแบบสามเฟส (Three Phase Motor)

มอเตอร์แบบหนึ่งเฟส (Single Phase Motor)

มอเตอร์แบบหนึ่งเฟสส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก มีขนาด 1 แรงม้าไปจนถึง 5 แรงม้า มีการพันขดลวดแม่เหล็กเป็นแบบหนึ่งเฟสเพื่อต่อเข้าระบบจ่ายไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟส ด้วยการพันขดลวดแม่เหล็กแบบนี้ ทำให้สเตเตอร์ (Stator) ไม่สามารถเริ่มหมุนได้ด้วยตัวเอง จึงต้องมีขดลวดช่วยเดิน (Startup Winding) ในการช่วยทำให้สเตเตอร์เริ่มหมุน และทำให้มอเตอร์เริ่มทำงานเป็นวัฏจักรได้ โดยอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์แบบหนึ่งเฟสส่วนใหญ่จะเป็นพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ

มอเตอร์แบบสามเฟส (Three Phase Motor)

เป็นมอเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากในภาคอุตสาหกรรม มีกำลังขนาด 1 แรงม้า ไปจนถึง 300 แรงม้าเลยทีเดียว โดยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนี้จะมีการพันขดลวดแม่เหล็ก 3 ชุดตามจำนวนเฟส ต่อกับระบบจ่ายไฟแบบสามเฟส จึงทำให้เกิดเป็นแรงหมุนตามทิศทางของสนามแม่เหล็ก ทำให้สเตเตอร์เกิดการหมุน และทำให้โรเตอร์ (Rotor) หมุนตามไปด้วย จึงเป็นที่มาของคำว่ามอเตอร์เหนี่ยวนำ ส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมจะมีอยู่ 3 ชนิด

  • มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบกรงกระรอก (Squirel Cage Rotor Induction Motor)
  • มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบพันขดลวด (Wound Rotor Induction Motor)
  • มอเตอร์แบบซิงโครนัส (Synchronous Motor)

โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์แบบสามเฟสจะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการแรงหมุนหรือรอบหมุนที่สูง เช่น เครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ

ถึงแม้ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าจะใช้งานได้ง่าย บำรุงรักษาน้อยครั้ง แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าเป็นประจำ เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการดูแลรักษามอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำนั้นควรจะทำอย่างถูกวิธีและดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มอเตอร์มีการทำงานอยู่ตลอดเวลา สำหรับการดูแลรักษาที่นิยมใช้กันนั้น แบ่งได้เป็น 2 แนวทาง

1. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Prevenive Maintenance)

เป็นการบำรุงรักษา ดูแลสภาพของมอเตอร์ โดยใช้การตรวจสอบ ซ่อมแซมในส่วนต่าง ๆ ตามเวลาที่มีการกำหนดไว้ เช่น ทุกการใช้งาน 2000 ชั่วโมงของมอเตอร์ให้มีการเช็คชิ้นส่วน เป็นต้น แต่ข้อเสียของวิธีนี้คือ อาจทำให้การทำงานเกิดความสะดุดได้ เพราะต้องใช้เวลาบำรุงรักษาทั้งที่มอเตอร์อาจจะยังทำงานได้ดีอยู่

2. การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)

การบำรุงรักษาวิธีนี้อาจจะมีการใช้อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ดูแนวโน้มว่ามอเตอร์มีปัญหาในส่วนไหน และคาดเดาไว้ได้ล่วงหน้าว่าควรจะเข้าซ่อมบำรุงในช่วงเวลาไหน โดยปัจจุบันวิธีนี้ได้รับความนิยมสูง เพราะช่วยประหยัดต้นทุนและประหยัดเวลาในการหยุดเดินมอเตอร์โดยไม่จำเป็น

จะเห็นได้ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหรือมอเตอร์ไฟฟ้าอินดักชั่นนั้นสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ หากต้องการมอเตอร์คุณภาพดี ประสิทธิภาพสูง ต้อง บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์กันระเบิด มอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้วยมาตรฐาน IEC ทำให้มอเตอร์ของเราทุกตัวมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐและเอกชน และยินดีให้คำปรึกษาเรื่องมอเตอร์ชนิดต่าง ๆ โดยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านมอเตอร์ไฟฟ้า

————————————————————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง

– มาทำความรู้จักกับมอเตอร์ไฟฟ้าประเภทต่างๆกัน

– สาระน่ารู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า

– ส่วนประกอบที่สำคัญของมอเตอร์ไฟฟ้า

Categories

Tags

งานหุ้มฉนวนกันความร้อน จำหน่ายคอมเพรสเซอร์ จำหน่ายปั๊มน้ำ จำหน่ายสายรัดแพ็คกิ้ง จำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุก ถุงลมกันกระแทก ทรัค แอนด์ บาลานซ์ สเกลส์ บจก. บับเบิ้ลกันกระแทก ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ผลิตเครื่องจักรอาหาร พลาสติกกันกระแทก ฟิล์มยืด ฟิล์มยืดพันพาเลท ฟิล์มหด ฟิล์มห่อสินค้า ระบบลำเลียงอุตสาหกรรมอาหาร รับซ่อมปั๊มน้ำ รับซ่อมเครื่องชั่งรถบรรทุก ศูนย์รวมเครื่องชั่งน้ำหนัก สายรัดพลาสติก สายรัดพลาสติก PET สายรัดพลาสติก PP สายรัดเหล็กพืด สายรัดแพ็คกิ้ง สายรัดโพลีเอสเตอร์ อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับงานแพ็คกิ้ง อุปกรณ์เครื่องทำความเย็น เครื่องกลึง CNC เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งดิจิตอลแบบแขวน เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งพื้น เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งอุตสาหกรรม เครื่องบรรจุของเหลว เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุแนวตั้ง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น โตไกล บจก.